Trung Quốc
28/8, 25/9, 16/10, 23/10,...
5 ngày 4 đêm